වැටුප් ඉල්ලන ලජ්ජා නැති භික්ෂුවක්

Submitted by admin on බ්‍රහස්‌, 08/19/2021 - 12:35
දිනය
චෝදක
කමල් වික්‍රමනායක
චූදිත
කිතුල්ගොල්ලෑවේ ධම්මාලංකාර හිමි

සබැඳි:

  1. ත්‍රිපිටකයේ විනය පිටකයේ පාරාජිකපාළියේ කොසියවග්ගයේ රූපියශික්ෂාපදය
  2. රාජගිරියේ අරියඥාණ හිමි සංඝයා රූපියශික්ෂාපදයෙහි වරදවා පිළිපැදීමට යොමු කෙරෙන පරිදි ගිහියන් විසින් භික්ෂූන් වහන්සේලාට මුදල් දිය යුතු අයුරක් පැවසීම
  3. පිටිදූවේ සිරිධම්ම හිමි "හොඳ brain capacity එකක් තියේ නං මනුස්සයෙකුට, ඒ මනුස්සයාට සල්ලි හොයන එක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි" යැයි පැවසීම
  4. තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි මෙහෙණන් මුදල් සිඟමනේ යොදවනවාද?
  5. ගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ඉටුකම COVID - 19 අරමුදලට කෙළ ගසමු
  6. බමුණු නිල නිවේදනයක්!
  7. මාන්කඩවල සුදස්සන හිමිගේ නරිවාද ලබුවිජ්ජා සම්භාෂණය
  8. ලබුනෝරුවකන්ද නරිවාද ශාසන සමීක්ෂා 2019-01-05
  9. ජාතික චීවර පජාත සේවක සංගමය වෙනුවෙන් නරිපණ්ඩිත කොත්මලේ කුමාරකස්සප හිමි!