බුදුන් වහන්සේ පිළිබඳ තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි අසත්‍ය අභූත මෝඩ අදහස් පැවසීම සහ භික්ෂූන් වහන්සේලාව ඝාතනය කළ යුතු බව පැවසීම අරභයා නඩු පැවරීම

Submitted by admin on බදා, 12/16/2020 - 22:32
දිනය
චෝදක
නැතුවට දේශපාලක සහ සබරගමු විශ්වවිද්‍යාල සේවක ඕමල්පේ සෝභිත මහතා සහ තවත් අය
චූදිත
කුණු ධර්ම දේශක තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි; මහානායක හිමිවරුන්, දේවදත්ත පරපුර; බුද්ධ ශාසන ඇමති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා; බුද්ධ ශාසන කොමසාරිස් තුමා; ක්‍රීඩා ඇමති නාමල් රාජපක්ෂ මහතා; රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩි. වි. චානක මහතා

සබැඳි:

 1. තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි චීනයේ මාඕ සේතුං ගෙන් බුදුරජානන් වහන්සේව දකියි
 2. බුදුන් වහන්සේ සර්වඥ බව තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි නොදනියි
 3. බුදුන් වහන්සේගේ සිත නොමියන බවට තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි අධර්මයක් දෙසයි
 4. බුදුන් වහන්සේ පිළිබඳ තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි අසත්‍ය අභූත මෝඩ අදහස් පැවසීම සහ භික්ෂූන් වහන්සේලාව ඝාතනය කළ යුතු බව පැවසීම
 5. තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි භික්ෂුවක් ද? භික්ෂූන් වහන්සේ නමක් විමසයි.
 6. තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරිගේ නොමනා ක්‍රියා පිළිබඳ පරවාහැර චන්ද්‍රරතන හිමිගේ අදහස්
 7. තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි ලැජ්ජා නැතිව පරවාහැර චන්ද්‍රරතන හිමිගේ විවේචන වීඩියෝව වැළැක්වීමට කටයුතු කරයි
 8. කුණු ධර්ම දේශක තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි
 9. කුණු ධර්ම දේශක තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරිගේ දේශනා එකතුවක්
 10. කුණු ධර්ම දේශනා
 11. ගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා දේවදත්ත පරපුරේ උපදේශක මණ්ඩලයක් පත්කර ගනියි
 12. ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා
 13. ශ්‍රමණ වේශධාරීන් පිළිබඳව බුද්ධශාසන අමාත්‍යාංශය කරන දෙයක් නැත
 14. මාන්කඩවල සුදස්සන හිමිගේ නරිවාද ලබුවිජ්ජා සම්භාෂණය
 15. රාජගිරියේ අරියඥාණ හිමි සංඝයාට තම තමන් කැමති පරිදි ධර්මයට හා විනයට අනුකූල නොවන දේත් කළ හැකිය යන අර්ථ ඇති ලෙස අධාර්මික සහ අවිනය කරුණු පැවසීමෙන් ප්‍රතිපදාව වැරදවීම